Právě jsme vydali nové letní číslo časopisu AHOJ! Tématem tohoto čísla jsou “Věci”. Můžete si zde přečíst o českých vynálezech, českých loutkařích nebo třeba o filmu Vratné lahve Jana Svěráka, můžete se naučit, jak popsat věci nebo jak skloňovat podstatná jména rodu ženského, která končí na souhlásku, a mnoho dalšího.

Ćasopis AHOJ je určen studentům a učitelům češtiny jako cizího jazyka. Vydáváme ho čtvrtletně. V časopise jsou texty, gramatická a lexikální cvičení. Články jsou rozděleny podle úrovně.
Navštivte webovou stránku časopisu: www.casopis-ahoj.cz