Naši učitelé češtiny

Jana

Učí češtinu pro cizince od roku: 2005

Vzdělání a certifikáty: Český jazyk a Výuka českého jazyka pro střední školy, Baltistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (ukončeno titulem Mgr.). Čtením a psaním ke kritickému myšlení – intenzivní kurz pro učitele. Certifikát International House pro výuku individuálních lekcí. Medota zážitkové pedagogiky – metodický kurz, Prázninová škola Lipnice. Certifikovaný kurz logopedického preventisty. Certifikovaná učitelka jógy pro předškolní děti. Kurzy výuky angličtiny a češtiny v základních školách s Montessori programem.

Proč učíš češtinu pro cizince?

Ráda ukazuji cizincům krásy českého jazyka, na který můžeme být opravdu pyšní. Díky učení jsem se také sama o svém rodném jazyce hodně dozvěděla.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita ve výuce?

Ráda pracuji s texty, především s krátkými povídkami a příběhy. I čtení textů, které většina lidí považuje za nudné, může být prováděno zajímavou formou a studenty může opravdu bavit.

Kdybys měla studenty naučit jedinou frázi, kterou by sis vybrala a proč?

“Děkuji”, protože díky tomuto krátkému slovu se lidé cítí být respektováni.

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Když studenti dělají pokrok. Je to skvělý pocit, když nový student, který na začátku neumí říct česky ani slovo, se mnou mluví po několika měsících jenom česky. Existuje hodně mýtů o tom, jak je čeština obtížný jazyk. Já však s tím nesouhlasím. Samozřejmě to záleží na tom, jakou úroveň chcete dosáhnout, ale když je vašim cílem domluvit se česky v běžných situacích, s dobrou motivací a dobrými výukovými metodami to můžete zvládnout celkem rychle.

Co ráda děláš ve volném čase?

Jsem se svou rodinou :) Miluju Skandinávii a nejlepší relax je pro mě zmizet na týden nebo dva ve finském lese. Ráda také čtu knihy, hraju na klavír, cvičím jógu, plavu, jezdím na kole, řídím auto a létám:)

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

Byla bych učitelkou:). Musím učit alespoň několik hodin týdně.

Co bys vzkázala těm, kteří stále ještě váhají, jestli si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Neučte se na jiných jazykovkách o češtině, učte se česky s námi!

Staňka

Učí češtinu pro cizince od roku: 2002

Vzdělání a certifikáty: Český a anglický jazyk a výuka českého a anglického jazyka na střední škole, Filozofická fakulta Masarykovy univerzitě Brno (ukončeno titulem Mgr.). Metodologický kurz pro učitele vytvořený podle CELTA. Certifikát International House pro výuku individuálních kurzů. Certifikát International House Certificate pro výuku dětí a mladých studentů. Certifikát International House pro výuku obchodních kurzů.

Proč učíš češtinu pro cizince?

Mám vždy radost, když vidím cizince, kteří mají o češtinu zájem a kteří nechtějí používat jenom svůj rodný jazyk nebo angličtinu, ale snaží se něco dozvědět o kultuře a jazyku země, ve které pobývají.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita ve výuce?

Elicitování slov a frází, které studenti umí. A příběhy, proč umí zrovna tato slova (například jeden student začátečník přišel na první lekci se znalostí slov typu mrož, liška, šiška atd.).

Kdybys cizince měla naučit jediné české slovo, které by to bylo a proč?

Původně jsem chtěla přijít s nějakým úžasným slovem, ale nakonec zvolím “pivo”. Nejen, protože jsme pivním národem, ale také protože se vám bude hodit pro další studium. Jedním z nejlepších míst, kde můžete začít používat jazyk v reálných situacích, je totiž česká hospoda. (Studenti ale toto slovo většinou znají už na první lekci, a tak je to už nemusím učit.)

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Když jsou studenti nadšení.

Co děláš ráda ve svém volném čase?

Tancuju, setkávám se s přáteli, chodím po lese a aranžuju květiny.

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

Byla bych květinářkou, tanečnicí nebo herečkou.

Co bys řekla těm, kteří ještě stále váhají, jestli si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Zapomeňte na nudné lekce. V našich lekcích se připravíte na skutečný život!

Jana

Učí češtinu pro cizince od roku: 2016

Vzdělání a certifikáty: Český jazyk a literatura + Baltistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzitě Brno (ukončeno titulem Bc., další studium probíhá). Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze.

Proč učíš češtinu pro cizince?

Mám ráda jazyky a ty cizí vidím jako šifru, ve které je schovaná spousta zajímavých věcí. Většinu těch nejzajímavějších nám ale Google překladač nikdy úplně neodhalí, a tak je nutné přijít si na ně sám a postupně. Moc ráda tyhle věci odkrývám a pomáhat jiným lidem s šifrou, kterou ovládám nejdéle, je ještě o něco hezčí.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita ve výuce?

Asi konverzace. Škola je bezpečné místo, kde se student nemusí stydět mluvit a může si natrénovat reakce na různé situace, které ho čekají v běžném životě. Ve škole ho nikdo nebude přerušovat ani přepínat do angličtiny, student tedy může v klidu trénovat na realitu, a to by se přece občas hodilo každému z nás.

Kdybys cizince měla naučit jediné české slovo, které by to bylo a proč?

Pro příznivce netradičních sociálních situací bych zvolila „Mé vznášedlo je plné úhořů“. Pro ty ostatní pak pravděpodobně „Dobrý den” nebo „Promiňte”, protože pokud umíte v cizím jazyce zdvořile navázat kontakt, ukazuje to na vaši snahu přizpůsobit se okolí, na což bývají Češi často poměrně citliví. Tohle jednoduché gesto z vaší strany proto může pozitivním způsobem ovlivnit reakci osloveného, i když vaše jazykové schopnosti třeba (zatím! :-) ) neumožňují v konverzaci pokračovat v češtině.

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Práci dává smysl už jen to, že se studenti většinou nacházejí v Česku, kde můžou jazyk využívat každý den. Nejhezčí je, když student přijde nadšený z toho, že opravdu použil fráze, které jsme se v hodinách učili, a má tedy sám radost z pokroku. Začíná ho bavit vyřizovat věci v češtině, protože to najednou funguje, a přestává to pro něj být stres.

Co děláš ráda ve svém volném čase?

Překládám, maluju, cestuju, jím, studuju a učím se jezdit na motorce.

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

Asi bych se víc zabývala automatickým překladem a počítačovým zpracováním přirozeného jazyka, protože mám ráda systém.

Co bys řekla těm, kteří ještě stále váhají, jestli si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Na škole se mi nejvíc líbí skutečně individuální přístup, který zohledňuje to, že každý se učí jinak, milé a šikovné lektorky a důraz na opravdické používání jazyka. Pokud je tedy praktická čeština to, co chcete umět, určitě to s námi přijďte alespoň vyzkoušet :-)

Barbora

Učí češtinu pro cizince od roku: 2009

Vzdělání a certifikáty: Český jazyk a výuka českého jazyka na střední škole, Filozofická fakulta Masarykovy univerzitě v Brně (ukončeno titulem Mgr., studium PhD. právě probíhá). Členka Asociase učitelů češtiny jako cizícho jazyka.

Proč učíš češtinu pro cizince?

Vždycky jsem snila o tom, že budu učit cizí jazyky. Nakonec jsem se rozhodla pro ten, který znám nejlépe a který mám nejraději. Tedy pro můj mateřský. Od roku 2009 se snažím svůj sen realizovat.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita v hodině?

Mojí oblíbenou aktivitou ve třídě je poslech. Ale ne poslech cédéček, vytvořených dialogů nebo dokonce monologů. Ráda poslouchám vyprávění studentů. Jejich příběhy jsou vždy zajímavé, můžu na nich sledovat jazykový vývoj či případné nedostatky. Také mi umožňují zjistit, co mají rádi a co je zajímá. Podle toho se pak snažím přizpůsobit další lekce.

Kdybys měla naučit cizince jediné české slovo, které by to bylo?

Jedna moje studentka mi řekla, že nejdůležitější česká slova jsou pro ni “no” a “jo”, která se často vyskytují také v kombinaci jako “no jo”. Těmito výrazy totiž můžeme reagovat na jakoukoli otázku. Do jisté míry s ní souhlasím, ale jestliže můžu vybrat pouze jedno slovo, budete to bez přemýšlení “promiň/promiňte”.

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Na tuto otázku bych mohla vyjmenovat celou řadu věcí. Je to především pokrok a nadšení studentů, celková atmosféra ve třídě… Díky této práci se setkávám každý den s lidmi z jiných koutů světa s různými důvody pro život v České republice. Všichni bez rozdílu mají chuť a hlavně vůli učit se češtinu a zdokonalovat se. Takový přístup pak otevírá svět, kde nejsou žádné překážky, neboť když něco opravdu chceme, určitě to dokážeme. Tato myšlenka mě motivuje nejen v práci, ale také v mém osobním životě.

Co děláš ráda ve svém volném čase?

Svůj volný čas trávím hlavně mezi přáteli, sportováním a návštěvováním různých kulturních akcí v Brně. Nejraději však trávím čas na horách. Tam si odpočinu nejlépe.

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

V takovém případě bych ráda pracovala jako průvodkyně. Myslím si, že obě profese mají hodně společného, i když to na první pohled nemusí být vidět. V každém odvětví máte nějaké krásy, zajímavosti a zvláštnosti. Pro průvodce a oblast cestování to mohou být staré památky a pro učitele jazyků zase nějaká rčení nebo fráze. Vaší prací je pak tyto krásy ukazovat lidem, kteří jsou otevření novému poznání a ochotni vás poslouchat. A to je potom báječná práce, nemyslíte?

Co bys vzkázala těm, kteří stále ještě váhají, zda si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Study Czech je nejlepší volba. Dokážeme vám dodat potřebnou odvahu a rozvázat jazyk. Budete mluvit česky, tak jako všichni naši studenti.

Martina

Učí češtinu pro cizince od roku: 2008

Vzdělání a certifikáty: Výuka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ a střední školy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (ukončeno titulem Mgr.)

Proč učíš češtinu pro cizince?

Potkala jsem díky učení jedny z nejzajímavějších lidí ve svém životě. Jsem šťastná, že můžu cizincům, kteří se rozhodli žít v České republice, být na chvíli “průvodcem” na jejich cestě. Těší mě pomáhat jim objevovat nejen jazyk, ale také celou kulturu a naše zvyky. Přála bych si, aby se snadněji stali součástí tohoto místa.

Jaká je tvoje nejoblíbenější aktivita v hodině?

Ráda vytvářím prostor, ve kterém studenti můžou beze strachu a třeba i s chybami začít hned od začátku studia mluvit. Proto mám nejraději skupinové aktivity a hry, kdy studenti mluví spolu, vidí, že jim ostatní rozumí a jazyk opravdu “funguje”. Mám taky ráda praktické lekce venku mimo učebnu, kdy si studenti můžou vyzkoušet všechno v reálném světě.

Kdybys měla naučit cizince jediné české slovo, které by to bylo?

Určitě “děkuji”, protože toto slovo vykouzlí úsměv na tváři každého Čecha, a potom je všechno jednodušší. S pokročilejšími studenty pak brzy ráda dělám kondicionál a negativ., protože Češi používají tyto konstrukce často, aby vyjádřili respekt a slušnost. Když cizinec řekne “Prosím vás, nemohl byste mi pomoct?”, jsem si jistá, že mu Češi dají téměř cokoliv.

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Když vidím, jak moji studenti najednou mluví a jsou schopni si v češtině zařídit skoro všechno. Když vidím jejich pokroky a celá moje práce začne být viditelná. To je takový malý zázrak :-)

Co děláš ráda ve svém volném čase?

Jsem kromě učitelky ještě muzikantka a malířka. Miluju všechny kreativní aktivity. Ráda hraju na kytaru, zpívám, píšu písničky v češtině, maluju, kreslím nebo píšu knihy.

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

Musím říct, že jsem šťastná s kombinací učitelka a muzikantka. Neumím si představit život bez jedné z těchto částí. Nejsem si jistá, jestli bych mohla být jenom zpěvačka nebo jenom učitelka. Jeden z dárků, který můžu občas dostat, je, když moji studenti přijdou na můj koncert a poslouchají a rozumí mým českým textům. Cítím se šťastná, když je můj svět kompletní.

Co bys vzkázala těm, kteří stále ještě váhají, zda si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Jestli chcete opravdu začít mluvit, přijďte k nám a studujte s námi! :-)

Eva

Učí češtinu pro cizince od roku: 2010

Vzdělání a certifikáty: Český jazyk, Baltistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (ukončeno titulem Mgr., nyní probíhá studium na Ph.D). Metodologické kurzy pro učitele se speciálním důrazem na výuku cizích jazyků, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Kurzy pro učitele litevštiny.

Proč učíš češtinu pro cizince?

Ráda pracuju s cizinci, protože jsou otevření, komunikativní, přátelští a nadšení studenti. Mám radost, když mohu sledovat jejich pokroky. Mám moc ráda Českou republiku a náš jazyk, a ráda studentům ukazuji všechny naše krásy.

Jaká je tvá nejoblíbenější aktivita v hodině?

Ráda mluvím (a nejen v práci :)). Ráda pracuji s krátkými zajímavými texty – ráda o nich mluvím a zjišťuji, co si o nich studenti myslí.

Pokud bys měla naučit cizince jediné české slovo, které by to bylo?

Myslím si, že vše začíná úsměvem a ten je podobný ve všech jazycích:)

Co tě jako učitele nejvíce motivuje?

Studenti, kteří jsou nadšení tím, že mluví česky.

Co děláš ráda ve svém volném čase?

Ráda tancuju, cvičím Pilates, chodím do divadla, povídám si se svými kamarády a rodinou a cestuju (hlavně do mé milované Litvy).

Co bys dělala, kdybys nebyla učitelkou?

Mám tři oblíbené práce – učení, tlumočení a překládání. Neumím si svůj život bez nich představit. Ale, bylo by také fajn mít vlastní kavárnu a každý den pít výbornou kávu a povídat si s přáteli:)

Co bys vzkázala těm, kteří stále ještě váhají, zda si mají vybrat jazykovou školu Study Czech?

Dobrá volba. Brzy budete mluvit česky:)