Náslechová lekce češtiny pro cizince

Učitel má v rámci tohoto praktického kurzu příležitost individuálně se zúčastnit hodiny zkušeného lektora, a zažít tak výuku češtiny pro cizince za využití komunikačních metod v praxi. Má čas a prostor k tomu pozorně sledovat, jak studenti reagují a jak lektor učivo prezentuje a procvičuje.
V rámci náslechové lekce je také učitel seznámen s problematikou smysluplného plánování hodin. Učitel před lekcí obdrží od lektora detailní plán lekce. V průběhu lekce pak může učitel porovnat obdržený plán s realitou a sledovat, zda cíle výuky byly skutečně naplněny a jakým způsobem. Plán jim také umožní se systematicky zamyslet nad jednotlivými aspekty vyučování.
Po vyučování bude následovat individuální diskuze s lektorem a rozbor lekce. Učitel se může konkrétně zeptat na podrobnosti k jednotlivým fázím vyučování a na použité metodické postupy. Společně s lektorem pak vyvodí praktické kroky, které může zapojit do vlastní výuky podle specifických požadavků svých studentů. Učitel se v rámci této diskuse může samozřejmě zeptat i na jiná témata, která ho zajímají a se kterými se ve své výuce potýká.

Kurz je určen učitelům základních, středních a jazykových škol, kteří vyučují češtinu pro cizince.
Kurz je veden zkušenými lektory z jazykové školy Study Czech.
Časová dotace: 180 minut (90 minut náslechová lekce, 90 minut rozbor)

Cena: 2500 Kč / 1 účastník, 3000 Kč / 2 účastníci. Nejsme plátci DPH.

Pro více informací nás prosím kontaktuje na emailu info@studyczech.cz či telefonním čísle 607 393 782.

Přečtěte si referenci účastnice náslechové lekce
.