Brněnské legendy

Martina Trchová, se kterou se můžete potkat v našich kurzech, křtí svou knihu pro studenty češtiny Brněnské legendy. Všichni jste srdečně zváni.

Pro učitele češtiny pro cizince

Rozhodli jsme se předávat své dlouholeté zkušenosti z výuky češtiny pro cizince všem učitelům češtiny pro cizince, kteří se chtějí dále rozvíjet, a těm, kteří o výuce češtiny teprve uvažují.